Návšteva divadelných predstavení patrí na našej škole k aktivitám, ktoré majú u študentov veľkú obľubu. Aj preto sme sa rozhodli, že  5. 10. 2018 navštívime predstavenie  Anna Franková. Nové divadlo z Nitry hosťovalo v Trnave v rámci festivalu Trnavská  scena.  V divadle nás pri príchode predstavilo krátke tanečné vystúpenie. A to bol len začiatok, lebo Anna Franková si nás získala svojou autenticitou, bezprostrednosťou  a profesionalitou hlavnej predstaviteľky.  Študenti z tried 2.A, 2. B a 1. C , ktorí sa akcie zúčastnili, sa po predstavení zhodli, že bolo prínosné  vidieť predstavenie alternatívneho divadla.