Dňa 25. septembra sa žiaci tercie a kvarty zúčastnili exkurzie biologicko – geografického charakteru. Navštívili dve zaujímavé miesta – Harmaneckú jaskyňu a Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 m na severnom svahu vrchu Kotolnica. Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál. Dosahuje dĺžku 3 123 m a vertikálne rozpätie asi 75 m. Jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku. Doteraz sa tu zistilo 11 druhov netopierov. My sme spozorovali akurát troch spiacich v pukline. Po hodinovej prehliadke sme absolvovali prehliadku aj prednášku vo hvezdárni, kde sa sme dozvedeli mnoho zaujímavých informácii o vesmíre, objektoch v Slnečnej sústave a postavení hviezd. Aj napriek menej priaznivému počasiu sme odchádzali s peknými zážitkami. Pedagogický dozor zabezpečili Mgr. Filovkinová a Mgr. Mesárová.