V dňoch 9.-11. októbra 2018 vedci z popredných ruských vedecko-vzdelávacích inštitúcií organizovali v Bratislave podujatia, ktoré sú venované popularizácii vedeckých poznatkov a zvýšeniu záujmu o vedecko-technickú tvorivú činnosť.

Žiaci 4.A a.4.B sa zúčastnili prednášky v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave,kde si
mali možnosť  prezrieť  unikátny prototyp rakety a dozvedeli sa  o vesmírnych technológiách, ktorými sme obklopení v každodennom živote. Zaujímavú tému dotvárala výstava prác Medzinárodného festivalu vedecko-technickej tvorivej činnosti detí a mládeže „Kontakt!“

Podujatie viedli  vedci z Inštitútu všeobecnej fyziky A. M. Prochorova Ruskej akadémie vied, vedeckí pracovníci z Múzejno-výstavného areálu Samara Kosmičeskaja a študenti ruských vysokých škôl.