V Bratislave sme s piatimi žiačkami GAV navštívili veľmi vydarené podujatie – 1. ročník jazykového festivalu LINGVAFEST. Festival sa konal v  priestoroch Ekonomickej univerzity. Program bol veľmi pestrý a zaujímavý, vhodný tak pre učiteľov ako aj starších študentov, ktorí sa radi učia cudzie jazyky.
V ponuke boli prednášky, výstavné stánky jazykových časopisov a kníh, minikurzy svetových jazykov, kvízy, hry a tomboly, TED kino a hudobné koncerty. Študenti si mohli vyskúšať simultánne tlmočenie a oboznámiť sa s možnosťami štúdia jazykov na slovenských vysokých školách a v zahraničí.

Mgr. Izabela Branická