Dňa 9. novembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov prekladateľskej súťaže „Mladý prekladateľ 2018“ v budove Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Úlohou zúčastnených bol preklad poviedky z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka, v sekcii anglického jazyka bola jednou z dvoch kategórií tvorba titulkov k videu. Šiesteho ročníka súťaže sa zúčastnilo vyše štyristo žiakov stredných škôl a gymnázií.

V sekcii nemeckého jazyka bol nás žiak Dušan Varga ocenený zo skoro stovky prekladov poviedky  3. miestom.

Žiačka Kristína Beňová dostala cenu poroty v kategórii „Titulky“.