Dňa 20. novembra sa uskutočnila v škole beseda so spisovateľom Danielom Majlingom, autorom knihy Ruzká klazika, ktorú moderoval ďalší známy autor Marek Vadas.

Podujatie bolo súčasťou akcie Cena René – Anasoft litera gymnazistov. Ide o literárnu cenu, v ktorej gymnazisti čítajú päť nominovaných kníh a udeľujú hlas jednej z nich.  Cenu René vyhlasuje Literárne informačné centrum a Anasoft litera a jej zámerom je priblížiť mladým súčasnú slovenskú prózu, učiť študentov chápať literárny text a rozvíjať kritické myslenie. V našej škole prejavilo záujem o túto aktivitu 23 žiakov, ktorí od polovice septembra čítali a hodnotili nominované knihy. Celoslovenské finále súťaže bude 1. decembra v Bratislave.

Mgr. Ľubica Tóthová