V pondelok 12.11. 2018 nás navštívil poslanec NR SR a podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry. Témou besedy so seminaristami z dejepisu bolo 100. výročie vzniku ČSR, ako aj ostatné „osmičkové“ výročia.