Dňa 26. novembra sa konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre kategórie A a B. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov za A kategóriu a 9 žiakov za B kategóriu,  ktorí si zmerali svoje schopnosti a vedomosti pri riešení testu, písaní slohovej práce a tí najúspešnejší postúpili do druhého kola na ústnu časť. Úlohy boli náročné a komisie v zložení Mgr. Bobáková, Mgr. Čengerová, PhDr. Gunišová, Mgr. Chudá, Mgr. Maková a Mgr. Tóthová po piatich hodinách mohla vyhlásiť víťazov:

A kategória  1. miesto Dorota Kowalczuková M

  1. miesto Peter Kováč M
  2. miesto Martin Balega M

B kategória  1. miesto Vanesa Bianka Svetíková 2. B

  1. miesto Hana Forgáčová Q
  2. miesto Martina Ondovčinová 1. B

Všetkým blahoželáme a držíme palce Dorote Kowalczukovej a Vanese Svetíkovej, ktoré budú školu reprezentovať krajskom kole vo februári 2018.

Mgr. Tóthová, Mgr. Čengerová