Logická olympiáda, ako jediná svojho druhu, je špecificky určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií so všeobecným intelektovým nadaním. Hlavnou myšlienkou je spájanie nadaných žiakov s cieľom spoločnej celoslovenskej aktivity, ktorá preverí ich znalosti a zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Súťaž prebieha v dvoch kategóriách (kategória A 1. – 4. ročník a kategória B 5. – 9. ročník) a v dvoch úrovniach (školské a celoslovenské kolo).

Našu školu na tejto súťaži reprezentovali tento školský rok štyria žiaci – Adam Haško, Adrián Bielik (tercia) a Peter Beňo, Tobiáš Borsík (kvarta). Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola, no na celoslovenské, ktoré sa konalo 19. marca 2019 v Prešove, mohli postúpiť len dvaja najlepší, tentoraz zrejme aj skúsenejší chlapci z kvarty.

Tobiášovi sa spomedzi 71 účastníkov podarilo prebojovať do prvej desiatky a v celkovom hodnotení sa v rámci SR umiestnil na 8. mieste.

Blahoželáme!