Dňa 14. marca 2019 žiaci III. C. a III. D. triedy absolvovali výchovno-vzdelávaciu exkurziu, počas ktorej navštívili Múzeum holokaustu v Seredi a výstavu Zlatý vek Peterhofu v Bratislave.

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu  žiaci videli  vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. V areáli múzea  je umiestnený aj  dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

Popoludní žiaci navštívili výstavu Zlatý vek Peterhofu v Bratislave.  Žiaci mali možnosť nahliadnuť do dejín cisárskeho dvora v Peterhofe, ruského Versailles, a pozrieť si osobné predmety, odevy, porcelán, obrazy významných ruských vladárov 18. storočia (Peter I. Veľký, Katarína II. Veľká).