4.mája 2017 sa konala v Dome Matice slovenskej v Leviciach súťaž „Putujeme za ľudovou piesňou“, ktorej sa zúčastnili žiaci levických stredných škôl. Našu školu reprezentovali Petra Belujská z 3.B a Samuel Mičo zo septimy. Oboch súťažiacich doprevádzal na husliach Marek Kováč z 2.C. Peťa si vyspievala 1.miesto v kategórii dievčat a Samko získal Cenu poroty.