Imagine Logo Cup je programátorská celoslovenská súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v prostredí šikovnej korytnačky. Tento školský rok aj naša škola je medzi 28 školami, kde sa 10. mája konala táto súťaž. GAV reprezentovali žiaci tercie: Monika Homolová a Timo Pavúk a zo sekundy Hanka Havranová. Tri programátorské úlohy museli zvládnuť do 90 minút, čo bolo dosť náročné. Na výsledky začínajúce „programátorské hviezdičky“ čakajú spolu s Ing. Erikou Sulinovou, ktorá im drží palce, aby ich nadšenie z programovania sprevádzalo aj ďalšie roky počas štúdia na našej škole.