Dňa 10.5.2019 žiaci tretieho ročníka absolvovali prednášku na tému Tábory nútenej práce a pracovné tábory na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. Nové informácie a poznatky o danej téme žiakom odprezentoval Mgr. Branislav Kinčok, PhD. z Ústavu pamäti národa, Bratislava. Ďakujeme.