VYHODNOTENIE   OKRESNÉHO   KOLA   ONJ:

KATEGÓRIA 1B:

Peter Beňo – 4. miesto

Tomáš Béreš – 5. miesto

KATEGÓRIA 2A:

Michaela Bónová – 2. miesto

Patrícia Tóthová – 3. miesto

KATEGÓRIA 2B:

Terézia Rudzanová – 1. miesto

Linda Hašková – 2. miesto

Blahoželáme!