VYHODNOTENIE  KRAJSKÉHO  KOLA  ONJ

Dňa 14. februára 2019 sa konalo v Nitre krajské kolo ONJ. Našu školu

reprezentovali tri dievčatá z oktávy, ktoré sa umiestnili nasledovne:

Kategória 2B:                                               Kategória 2C:

Terézia Rudzanová – 3. miesto               Klaudia Havranová – 8. miesto

Linda Hašková – 8. miesto

Michaela Bónová, ktorá mala súťažiť v kategórii 2A,  sa z dôvodu  choroby krajského kola nezúčastnila.

Dievčatám srdečne blahoželáme!