Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku prinieslo našim žiakom nasledujúce úspechy:

Lucia Hudáková (Sexta):    1. miesto v kategórii 2C2
Tomáš Pál (Sekunda):         2. miesto v kategórii 1C
Lucia Miková (Sexta):         4. miesto v kategórii 2A
Halina Lóthyová (Oktáva): 4. miesto v kategórii 2C1
Kateřina Máčady (3.D):       6. miesto v kategórii 2B

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme.Boli ste úžasní!

PhDr.Katarína Riecka