Vo štvrtok 7.2, 14.2 a 21.2 2019 k nám prišli p. psychologičky z CPPPaP v Leviciach . Na začiatku stretnutia sme sa zoznámili, každý povedal svoje meno, obľúbené jedlo a záľuby. Ďalej sme už pracovali v skupinách a rozprávali sme sa  o tom čo sa nám na ľuďoch páči, nepáči. Dokonca sme sa pokúsili nakresliť ideálneho človeka. Na ďalšom stretnutí sme hrali Bingo. Hľadali sme spolužiakov s rovnakým názorom na body image. Na poslednom stretnutí sme pozerali zaujímavé videá o poruchách príjmu potravy. Bolo to veľmi smutné a zároveň poučné. Na záver sme napísali spätnú väzbu na náš tréning.

R. Daubnerová, E. Horváthová, P. Kurucová – Kvarta