Dňa 5. 12. 2018 sa študenti tretieho ročníka, ktorí majú voliteľné predmety  Spoločenskovedný seminár a Ekonomika, zúčastnili zaujímavej prednášky. Hosťami boli   profesionálni vojaci pôsobiaci v zložkách NATO, pracovníci Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.  Striedala sa slovenčina s angličtinou, témy vojenské so zahraničnopolitickými.  A dostatok priestoru mali aj študenti, ktorých problematika zaujímala  a obracali sa na hostí s rôznymi otázkami. Najzaujímavejšia bola nakoniec ocenená plaketou NATO. Určite sa  študentom rozšírili obzory informáciami, ktoré by na vyučovaní nepočuli.