Pri príležitosti 100- výročia vzájomnej spolupráce USA so Slovenskom zorganizovala americká ambasáda 6.12.2018 v Hoteli Lev podujatie „Môj americký príbeh“. Pozvanie na toto podujatie dostala i naša škola a zúčastnilo sa je 20 žiakov z rôznych tried GAVu. Toto stretnutie otvoril osobne americký veľvyslanec Adam Sterling, ktorý žiakom stredných škôl predstavil ponuku štipendijných programov a brigád v USA. V panelovej diskusii traja absolventi týchto programov prezentovali svoje osobné skúsenosti a naši žiaci svoj záujem prejavili i v rozhovoroch s nimi. Inšpiratívny obsah celého podujatia bol veľkým prínosom pre každého prítomného.