V dňoch 5. až 7. apríla 2017 vyhlásila levická samospráva trojdňovou upratovacou akciou vojnu špine.  Pretože čistota mesta je záležitosťou nás všetkých, do výzvy s názvom „Vyčistime si Levice!“ sme sa rozhodli zapojiť aj my. Ruku k dielu priložili naši druháci a žiaci sexty a neodradila ich pritom ani nepriazeň počasia. Výsledkom niekoľkohodinovej práce boli desiatky vriec odpadkov zozbieraných z chodníkov, trávnikov a dokonca aj z divokej skládky umiestnenej priamo v obytnej zóne. Veríme, že aj vďaka nášmu snaženiu sa bude mestu ľahšie dýchať …