V stredu , po Veľkej noci, 19.4.2017 sa žiaci tercie znova stretli s rodičmi niektorých svojich spolužiakov, aby sa s nimi porozprávali o svojej práci. Pán Ing. Pavuk pracuje v softvérovej firme. Pán Baláž je vojakom z povolania. Zaujal chlapcov rôznymi príhodami a vojenskými označeniami. Pani Balúchová pracuje ako koncipientka v právnickej firme a venuje sa obchodnému právu. Dozvedeli sme sa o  ich dosiahnutom vzdelaní,  o ich pracovnom rozvrhu a povinnostiach.