4. apríla 2017 sa konalo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre. Našu školu reprezentoval Adrián Ďurči. Pred odbornou porotou musel odprezentovať svoju prácu a vzápätí odpovedať aj na otázky nielen od porotcov, ale aj od zvedavých spolužiakov. V odbore 11 Informatika uspel na 4. – 6. mieste. Téma Umelá inteligencia automobilov je témou, ktorá bude nielen Adriána, ale aj ďalších nadšencov vedy a techniky mátať nie jednu noc. Gratulujeme k výbornej reprezentácii školy a do budúceho ročníka len výborné nápady!

Ing. Erika Sulinová, koordinátorka SOČ na GAV