GMW – Global Money Week – je celosvetová aktivita na podporu finančnej gramotnosti mladých ľudí. Je to týždeň, ktorý bol vyhlásený Európskou komisiou v termíne od 27. marca do 4. apríla 2017. Naša škola sa tento školský rok tiež zapojila do kampane prostredníctvom krúžku Viac ako peniaze a prednáškou o finančnej gramotnosti. Prednášku si vypočuli žiaci II. B triedy dňa 28. marca. Súčasťou prednášky boli aj krátke videá na podporu témy o investovaní. Žiaci III.D triedy mali na každý deň v týždni pripravené aktivity. Od krátkych videí až po štúdium informácii na rôznych portáloch venujúcich sa finančnej gramotnosti. Na záver GMW týždňa sme privítali v svete bankoviek novú 50 €rovku.

Ing. Erika Sulinová, vedúca krúžku VaP