Divadelný festival , ktorý každoročne organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, zaznamenal v tomto školskom roku svoj 18. ročník. Na divadelnej prehliadke, nad ktorou majú patronát Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK, Katedra germanistiky FF UK, Katedry romanistiky FF UK a Okresný úrad v Nitre,  sa zúčastnilo 35 základných, stredných a jazykových škôl. Aktuálnej témy, ktorou boli tento rok zvieratá, sa zhostilo najviac škôl v anglickom jazyku, ale prišlo aj niekoľko škôl , ktoré si pripravili svoje predstavenia v nemeckom a jazyku a jedna škola v španielskom jazyku.

Našu školu zastupoval dramatický krúžok pod vedením pani profesorky Jany Jaďuďovej, ktorý si pripravil predstavenie s názvom Podobenstvá,  v ktorom sa predstavili Peťko Beňo zo sekundy, Viktória Zajková z II.B, Štefan Bôžik zo sexty, Adrián Bodi a Bronislava Tolnaiová z II.A a Adam Ďuriš z IV.A. Vizuálne vstupy a technickú pomoc zabezpečil Lukáš Mandrák zo sexty. Teší nás, že naše predstavenie získalo ocenenie za individuálne herecké výkony a vyžitie scény a okrem toho aj osobitnú cenu poroty, na čo sme patrične hrdí.

Naši herci hrali s veľkým nasadením, bravúrne sa zhostili témy a predviedli výborný výkon, ktorý oslovil tak porotu, ako aj divákov v aule UKF v Nitre.

Sme radi, že aj tento rok sme dokázali reprezentovať  GAV  Levice v tom najlepšom svetle a už teraz sa tešíme na ďalší ročník festivalu.

PhDr. Jana Jaďuďová