1. 4. 2019 sa naše dievčatá stali majsterkami kraja vo volejbale SŠ. Postupujeme na Majstrovstvá Slovenska.