Medzinárodná geografická olympiáda (iGeO) je každoročná súťaž pre štyroch najlepších študentov vo veku 16-19 rokov v obore geografie, ktorí na súťaž postupujú z národných kôl geografickej olympiády. Súťaž pozostáva z troch častí: písomného testu, multimediálneho testu a značný objem práce v teréne. Všetko prebieha v anglickom jazyku.

Tento rok sa iGEO konalo v termíne od 2.8.2017 do 8.8.2017 v Belehrade. Olympiády sa zúčastnilo 41 krajín z celého sveta a okolo 160 súťažiacich. Slovensko reprezentoval aj náš vynikajúci bývalý žiak Michal Vitkovič, ktorý dosiahol svetový úspech, keď získal ZLATÚ medailu a v celkovom poradí obsadil 5. miesto. Gratulujeme.