My, žiaci tercie a kvarty, sme sa zas a znova uliali z vyučovania. V pondelok 16. septembra 2017 sme sa totiž vybrali s pani profesorkami Mgr. Z. Mesárošovou a Ing. M. Frajtovou na exkurziu do Gabčíkova. Vo vodnej elektrárni, ktorá bola postavená na Dunaji, nám pán sprievodca ukázal, ako fungujú rôzne motory, turbíny a plavebné komory. Po zaujímavej prednáške sme sa presunuli na 2-hodinovú plavbu loďou na vodné dielo Gabčíkovo, kde sme zažili plnenie a vyprázdňovanie plavebných komôr. Celá exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná a určite to bol nezabudnuteľný zážitok pre nás všetkých.