Súťaž sa konala dňa 5.10.2017 v Krušovciach pri Topoľčanoch.

Naše dievčatá obsadili 4. miesto  a chlapci 5.miesto.