12.10.2017 bol bežným školským dňom. Až na jeden zaujímavý „detail“ v našom uponáhľanom gymnaziálnom živote – návštevu poslanca NR SR pána Branislava Grӧhlinga. Po krátkej uvítacej návšteve v riaditeľni a chutnom obede v školskej jedálni sa v novej prednáškovej miestnosti stretol so študentmi 3. a 4. ročníka. Pán poslanec odpovedal na všetečné otázky, diskutoval, vysvetľoval – najmä o školskej reforme, stave školstva a vzdelávania. Po krátkom oddychu študentov vystriedali učitelia – opäť zvedavé otázky, námety, návrhy, pripomienky. Jednoducho príjemne strávený čas.