Ja s mojím spolužiakom Samuelom Sebechlebským sme mali možnosť reprezentovať našu školu v súťaži Porovnanie vedomostí o fungovaní samosprávy a histórii mesta Levice, ktorá sa uskutočnila v pondelok 20. 11. 2017 na Mestskom úrade v Leviciach. Súťažili sme formou testových otázok. Test bol rozdelený na 2 časti: samospráva mesta a história. V konkurencii siedmich stredných škôl z Levíc sa nám podarilo uspieť a obsadili sme 1. miesto.

Adam Hrkeľ