28. ročník olympiády v anglickom jazyku

Mesiac november už tradične otvára obdobie školských kôl predmetových olympiád a prináša so sebou výzvu aj pre všetkých nadaných angličtinárov, aby si zmerali sily v olympiáde v anglickom jazyku. V tomto školskom roku súťažilo 22. novembra 26 žiakov v štyroch kategóriách  a celá súťaž sa niesla v znamení  maximálneho nasadenia  a výborných výkonov. Víťazi jednotlivých budú reprezentovať GAV na okresnom, resp. krajskom kole, ale zvíťazili všetci, ktorí podali skvelé výkony a samotnú súťaž si užili s nadšením.

A tu je prehľad výsledkov ŠK OAJ v školskom roku 2017/2018:

     Kategória 1A

 1. miesto: Martin Švec – sekunda
 2. miesto: Melánia Šípošová – príma
 3. miesto: Miroslav Béder – príma

 

      Kategória 1B

 1. miesto: Nikola Psárska – kvarta
 2. miesto: Hana Forgáčová – kvarta
 3. miesto: Zsófia Meszárosová – tercia

 

      Kategória 1C

 1. miesto: Tomáš Pál – príma

  

 

 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

 

PhDr. Jana Jaďuďová

       Kategória 2A

 1. miesto: Petra Pastierová – II. A
 2. miesto: Peter Kováč- sexta
 3. miesto: Timea Kaliská – II. D

 

Kategória 2B

 1. miesto: Halina Lóthyová – septima
 2. miesto: Kristína Kunová – III. D
 3. miesto: Veronika Bušniaková – III. B

 

Kategória 2C1

 1. miesto: Magdaléna Štipková – oktáva
 2. miesto: Ivana Solmošiová – IV. B
 3. miesto: David Gellen – IV. C

 

     Kategória 2C2

 1. miesto: Jakub Braun – IV. B