Dňa 27.10.2017, v štvrtok, sa na „veľkom gymnáziu“ uskutočnil znova náš Halloween : Honba za dedičstvom,  s hojnou žiackou účasťou. Žiaci P,S,T,K sa rozdelili do družstiev a ich spolužiaci s vyšších ročníkov im prichystali zaujímavé aktivity s ekonomickou problematikou J. Tímy si  dali meno klanu a hlavného dediča, ktorý v prípade ekonomického úspechu zdedí gymnaziálne impérium. Samozrejme sa tu potulovali rôzni sabotéri, banditi, alchymisti a iné zaujímavé postavy, ktoré zapadli do deja.

Po slávnostnom  vyhodnotení odchádzali gymnazisti domov s úsmevom na perách a s ďalšími zážitkami, na ktoré len tak nezabudnú.

O. Stanko , Septima