Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila úspešných žiakov

a študentov Pamätným listom sv. Gorazda

 

     Spolu 53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach – získalo Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017. Ocenenie získal aj náš bývalý žiak Michal Vitkovič za úspešnú reprezentáciu SR na Medzinárodnej geografickej olympiáde a získanie zlatej medaily.