Dňa 15. 11. 2017 sme my žiaci 3. A a 3. B triedy navštívili divadlo  vo Zvolene. Spolu s p. profesorkami Ľubicou Tóthovou a Máriou Pompošovou sme mali možnosť vidieť komédiu Charlieho teta. Bola plná vtipných situácií, výborných hereckých výkonov, dokonca aj s hudobným doprovodom.

Okrem kultúrneho zážitku sme v ten deň mali chvíľu času aj na spoznanie mesta Zvolen.

Ďakujeme pani profesorkám za zorganizovanie tejto akcie.

Martina Vitkovičová, Monika Belisová 3. A