Zábavné centrum ATLANTIS v Leviciach ponúka zážitky z objavovania všedných i nevšedných vecí, vzdelávanie interaktívnou cestou aj relax a dobrú náladu. 21. júna sa trieda príma zúčastnila na prednáške o vesmíre, vyskúšali si fyzikálne zákony v praxi formou objavovania a metódou pokus – omyl, 9D simulátory, „dom zážitkov“ a i. Nadšenie žiakov bolo neprehliadnuteľné a zážitkové učenie sa im veľmi páčilo. Dozor zabezpečili Mgr. Beniačiková, PhD. a Mgr. Mesárová