Peter Beňo žiak Tercie získal ako úspešný riešiteľ 6. miesto v celoslovenskom kole pytagoriády a reprezentoval našu školu aj v celoslovenskej súťaži IQ olympiády na pôde Smolenického zámku. V IQ olympiáde skončil na 33-34 mieste zo 14.612 detí z celého Slovenska.