Naša škola pracuje v programe DofE už druhý rok. V týchto dňoch,  na konci školského roka, sa uskutočnila dobrodružná – kvalifikačná expedícia DofE. 6 žiakov našej školy,  I.Töröková, E. Sklenárová, E. Neumannová – Q, S. Smržová, M. Czúdor, J. Neumann – X zorganizovalo expedíciu z Tekovskej Breznice do Tlmáč. V dňoch 18. a 19. mája  už títo žiaci absolvovali cvičnú expedíciu v okolí štiavnických tajchov –  Richňava a Počúvadlo s výstupom na Sitno. Pri tejto expedícii im  síce počasie  veľmi neprialo ale napriek tomu dokázali sami sebe, že sa vedia prekonať. Po splnení všetkých podmienok DofE sa blížia k získaniu bronzového ocenenia. Gratulujeme 🙂