Niekedy si ani neuvedomujeme, že stromy sú charakteristickým prvkom nášho prostredia a stávajú sa pre nás čoraz dôležitejšími. Aj to bol dôvod sprístupniť tematiku lesného ekosystému žiakom 8-ročného gymnázia. Dňa 21. mája sme zrealizovali exkurziu do Čierneho Balogu, odkiaľ sme sa previezli čiernohorskou železničkou do lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, kde sme absolvovali pešiu turistiku s mnohými zastávkami a náučnými tabuľami znázorňujúcich lesné spoločenstvo. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prímy a sekundy pod dozorom p. prof. Mesárovej a p. prof. Beniačikovej.