Arborétum Mlyňany SAV

Žiaci 2. ročníka absolvujúci seminár z biológie sa 3. mája zúčastnili exkurzie „Arborétum Mlyňany SAV“, kde sa rozdelili do päťčlenných skupín. Každá skupina mala za úlohu prejsť jeden z náučných chodníkov a vyriešiť vopred dané úlohy.

Náučné chodníky boli nasledovné:

– Ambrózyho semper viero park
– Plocha východoázijskej dendroflóry
– Plocha severoamerickej dendroflóry
– Plocha kórejskej dendroflóry
– Plocha autochtónnej dendroflóry Slovenska

Cieľom bolo pozorovanie vybraných rastlín, popis morfologických znakov a zvýšenie záujmu o botaniku. Verím, že sa tak aj stalo a odniesli si pekné zážitky z prechádzky po náučných chodníkoch. Pedagogický dozor zabezpečili: Mgr. Mesárová, Mgr. Čechová.