29.6.2017 sa žiaci tercie a ich spolužiaci z vyšších ročníkov znova zúčastnili milého predstavenia v DD Jeseň života. Pripravili si pre starčekov a starenky krátky program s pesničkami, básničkami a hrou na klavír a zobcovú flautu. Starší spolužiaci si pod vedením p. K.  Uhnákovej pripravili vtipnú ukážku pytačiek v minulosti. Na záver všetci dostali malý kvietok a slzy dojatia boli ako prídavok.J

  1. Čenger, tercia