Žiaci triedy Príma navštívili dňa 19. 06. 2017 Energoland v Mochovciach…