V stredu 21. februára 2018 sa študenti 3. ročníka Spoločensko-vedného semináru zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Leviach. Účasť na súdnom pojednávaní nás utvrdila v tom, že je lepšie zákon rešpektovať, ako sa ho obchádzať. Po odznení verdiktu v súdnej reči mali študenti možnosť diskutovať so sudcom OS, ktorý im ozrejmil konkrétne prípady prejednávané na súde, vysvetlil situáciu súdnictva na Slovensku a odpovedal na množstvo zvedavých otázok.