V stredu, 28. februára, sa členovia školskej televízie GAV TV zúčastnili už v poradí druhej prednášky zo série Svet médií v priestoroch kina Junior. Táto prednáška sa týkala histórie a súčasnosti filmov či reklám, pričom priblížila divákom hodnoty a spoločenský dosah kinematografie.