Dňa 22. februára 2018 sa niekoľkí naši tretiaci zúčastnili v rámci národného projektu Ministerstva hospodárstva SR Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk zaujímavého workshopu.

Workshop bol rozdelený do štyroch blokov, prostredníctvom ktorých skvelí lektori –  Artur a Tomáš previedli našich žiakov svetom inovácií. Vysvetlili im, čo inovácie sú, ako s nimi pracovať a prečo sú v súčasnosti dôležité. Ukázali im postupy kreatívneho myslenia, spôsoby, ako podporovať pozitívny postoj k novým veciam, rozvíjali ich flexibilitu, usilovnosť a odvahu.

Potom žiaci dostali priestor na sebarealizáciu. V dvoch menších skupinkách mohli riešiť témy, ktoré si sami zadali a ktoré sa ich najviac dotýkajú. Hlavným cieľom týchto aktivít bolo pritom zvýšenie povedomia o inováciách, trénovanie techník kreatívneho myslenia a tvorivého riešenia problémov.

Workshop nepodnecoval však len kreativitu ale aj prezentačné schopnosti, keďže posledný blok pozostával z predstavenia študentských nápadov a vlastných inovatívnych riešení pred vedením školy.

… možno niekto z novej generácie veľkých inovátorov sa na vás práve usmieva z týchto záberov.