V stredu 6.12. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Účastníci olympiády prešli najprv písomným testom a potom poznatkovo-postojovou prezentáciou téz určených na ústnu realizáciu. Víťazom OĽP sa stal študent 4. B Adam Hrkeľ, ktorý postupuje do krajského kola súťaže. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole OĽP.