V rámci kampane Červené stužky žiaci

Primy, Sekundy, Tercie a Kvarty vytvorili 1.12. 2017 živú červenú stužku.

 

Prednášky o HIV na GAVe:

V dňoch 27.11. 2017 a 4.12. 2017 a 5.12.2017 v rámci kampane Červené stužky,  boli žiakom prvých ročníkov podané základné informácie o HIV/AIDS, jeho šírení, prenose a prevencii. Počas hodín ETV aktivistky SČK D. Drappanová – X, L. Kubincová – 1.B, žiakom vysvetlili všetky nebezpečné stránky zákernej choroby.

D.Drappanová, X