Blahoželáme víťazke krajského kola Hviezdoslavovho Kubína

Veronike Mészárosovej z 3. A,

19. 4. 2018 získala prvé miesto v IV. kategórii v prednese poézie!

Veronika Mészárosová – druhá sprava.