Študenti zo SPS – 2. ročník sa vo štvrtok 19.4. 2018 zúčastnili zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leviciach. Na zasadnutí mali študenti možnosť počuť množstvo zaujímavých predkladaných návrhov napríklad k zmenám rozpočtu mesta, informácie o stave pohľadávok mesta, či informácie o  činnosti mesta Levice v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia v roku 2017.