Dňa 23. 4. 2018 sa žiaci sekundy v rámci Divadelných dní v Leviciach zúčastnili predstavenia „Drevená krava“. Predchádzalo mu vystúpenie pod názvom „ Milé malé more“, ktoré  si pre nás pripravili študentky Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach. Ďalej nasledovali tanečné a spevácke vystúpenia žiakov Základnej školy Štefana Senčíka v Starom Tekove. Posledným bodom programu bola inscenácia ľudovej rozprávky od Pavla Dobšinského „Drevená krava“. Žiakom – hercom sa vystúpenie podarilo a bolo vidieť, že na tomto predstavení pilne pracovali. Divadelné predstavenie sa páčilo celej našej triede a určite sa už teraz tešíme na nasledujúci ročník Levických divadelných dní.

Zuzana Plechová (sekunda)