Dňa 19.4. 2018 sa v Komárne uskutočnilo v poradí už 13. krajské kolo vedomostnej súťaže pre mladých ľudí Mladý Európan. Spolu 13 trojčlenných družstiev, ktoré tvorili študenti stredných škôl, súťažilo v troch kolách. V prvých dvoch kolách sa overovali základné poznatky o EÚ a jazykové zručnosti. Tretie kolo predstavovalo vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti geografie, literatúry, histórie, politiky, ba dokonca i športu. Naši študenti – L. Hašková, R. Páleník a M. Šuchterová si počínali naozaj výborne. V silnej konkurencii obsadili vynikajúce 3 miesto. Srdečne blahoželáme.